BAN LỄ SINH HẢI LÂM

Tưởng nhớ cha cố Giuse Phạm Ngọc Tuyến

   Sinh ngày 07/10/1959 tại Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. Thụ phong Linh mục ngày 25/01/2000. Nguyên chánh xứ Giáo xứ Hải Lâm và Long Hải, Giáo phận Bà Rịa.  Nay Cha đã được Chúa gọi về vào lúc 5h20' ngày 25/01/2013. Tại Dòng Trợ Thế Gioan Thiên Chúa (Hạt Hố Nai). Nhằm ngày 14/12/2012 Âm lịch. Hưởng dương 54 tuổi. Thánh lễ an táng được cử hành vào hồi 9h30 ngày 28/01/2013. Tại Giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa. Nguyện xin Chúa gìn giữ, và ban ơn lành hồn xác cho Cha Giuse. Mong mọi người hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho Ngài.

Tin từ Giáo Xứ Hải Lâm: Linh Mục Yêu Dấu: Phêrô Nguyễn Châu Sinh đã được Đức Cha Tôma Cho chuyển xứ đến làm chánh xứ Giáo Xứ Vinh Hà- Hạt Bình Giã. Mong cộng đoàn đã, sẽ, đang cầu nguyện cho Ngài để Ngài tiếp tục sứ vụ chăn dắt đoàn chiên Chúa giao phó

Ý Nghĩa của Lô Gô ban lễ sinh 2016

- Hai cành lúa và Mình Thánh Chúa KiTô tượng trưng cho sự phục vụ bàn thờ và là sự gần gũi với Thiên Chúa.

- Chúa Thánh Thần và Chúa Kitô Vua là tượng trưng cho sự hòa hợp của Ba Ngôi Thiên Chúa để giúp chúng ta sống tốt. 

- Dòng chữ Con Thiên Chúa (Children of God) để nhắc nhở mỗi người cúng ta là Con Thiên Chúa

* Lời khuyên của chuyên gia KiTô giáo:

Hãy cố gắng sống tốt hơn để xứng đáng là một Kitô hữu nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn.

                                                              (Theo Minh Phong- Thư kí)